Satış Sözleşmesi

Satışa İlişkin Ön Bilgilendirme Belgesi ve Sözleşme Metni

Satıcı'ya İlişkin Bilgiler

Ünvanı: MelodieHome (Bundan sonra satıcı olarak anılacaktır.)

Adresi: M.Kemal Atatürk Blv. No: 48 A.O.S.B. Çiğli-İzmir, Türkiye

Tel.: 0850 668 60 88

Faks: 

Email: info@melodie.com.tr

Tüketicimiz tüm talep ve şikâyetlerini yukarıda bilgileri açıklanan kuruma iletecektir.

Ürün Bilgileri

Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıda belirtildiği gibi olup, bu vaatler [SalesDate] Tarihine kadar geçerlidir. [Products]

Satış Fiyatı (KDV dahil):  Alınan Hizmet/Mal Bedeli Toplamı 

Kargo Ücreti: 100 TL ve üzeri kargo ücretsiz 

Ödeme Şekli ve Planı: [PaymentTypeDesc]

Teslimat Adresi: [ShippingAddress]

Teslim Edilecek Kişi: Anlaşmalı Kargo Firması 

Fatura Adresi: Satın Alan Müşterinin Fatura Adresi

Ürün Teslimi

Sözleşme konusu ürün, kural olarak ve normal koşullarda yasal 30 günlük süreyi aşmamak şartı ile yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak tüketici’ye yani alıcı’ya veya gösterdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir. Ürünün teslimi hususunda Ürün Bilgileri başlıklı maddede yazan kargo ücreti alıcı tarafından ödenir. Sözleşme konusu ürün, tüketiciden başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise alıcı, ürünün kendisine teslim edileceği 3. kişinin adı–soyadı/unvanı/adresi gibi bilgileri eksiksiz ve yazılı olarak satıcı’ya bildirmek zorundadır.

Cayma Hakkı

Tüketici’nin, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ’ya bu hakkın kullanıldığının faks veya elektronik posta veya taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulması ve ürünün bu madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve ürünün kendisinin, ambalajının ve kutusunun zarar görmemiş ve ürüne ait etiket ve ürünün üzerinde bulunan koruma bantlarının çıkarılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcı’ya teslim edilen ürünün satıcı’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneği ile satış faturası aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi (7) gün içinde ürün bedelinin alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için satıcı ilgili banka nezdinde derhal girişimde bulunur.

Hüküm

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca tüketici, belgeyi imzalamadıkça mesafeli satış sözleşmesi akdedilemez. İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret belge, satış  tarihinde satıcı tarafından düzenlenmiştir. Ben Tüketici/Alıcı olarak, İşbu 1 (bir) sayfadan ibaret Ön Bilgilendirme Belgesinde yazan tüm hususları okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.

Adı- Soyadı: Alıcı Adı Soyadı

E-mail: E-Mail Adresi

Tarih: Satış Tarihi

İmza:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.